Rakennusteollisuuden Koulutuskeskus RATEKO ja TTS Työtehoseura järjestää yhteistyössä Infradexin kanssa Rakennusten lämpökuvaajan henkilösertifiointiin valmentavan koulutuksen.

Henkilösertifiointikoulutus on tarkoitettu ammatillisen pätevyyden osoittamiseksi suorittaa rakennuksen lämpökuvaus oikein ja tehdä saaduista tuloksista oikeita johtopäätöksiä.

Seuraavat koulutukset:

 

1. Koulutusohjelmaan osallistuvan henkilön perusosaaminen

Rakennusten lämpökuvaajan henkilösertifioinnin saaminen edellyttää aikaisempaa perehtyneisyyttä lämpökuvaustekniikkaan, esimerkiksi kansainvälisen LEVEL 1 -tason lämpökuvauskoulutuksen suorittamista, riittävää rakennusteknistä osaamista sekä rakenteiden ja rakennusmateriaalien tuntemusta. Koulutus soveltuu myös lämpökameratutkimusten tilaajille ja lämpökuvauksen tulosten käyttäjille, kuten rakennusliikkeiden tuotanto- ja suunnitteluhenkilöstölle, rakennuttajille, rakennesuunnittelijoille ja rakennusten kuntotutkijoille

2. Koulutusohjelman tavoitteet

Rakennusten lämpökuvaaja – henkilösertifiointiohjelman tavoitteena on, että koulutusohjelmaan osallistuja osoittaa käytännön pätevyytensä suorittaa rakennuksen lämpökuvauksen oikein ja tehdä saaduista tuloksista oikeita johtopäätöksiä. Koulutusohjelmalla osallistuja osoittaa käytännön pätevyytensä suorittaa rakennuksen lämpökuvauksen oikein ja tehdä saaduista tuloksista oikeita johtopäätöksiä.

3. Koulutusohjelman sisältö ja rakennusten lämpökuvaajalle asetetut osaamisvaatimukset

3.1. Rakennusfysiikka; lämpö- ja kosteustekniikka

Henkilösertifioitu rakennusten lämpökuvaaja tuntee rakennusfysiikkaan liittyvät lämpö- ja kosteustekniikan perusteet, ja osaa soveltaa niitä rakennusten, rakenteiden ja materiaalien lämpö- ja kosteusteknistä toimintaa arvioitaessa, sekä arvioida luetettavasti rakenteiden lämpöjakauman.

3.2. Rakennetekniikka

Henkilösertifioitu rakennusten lämpökuvaaja tuntee rakennushistoriaamme sekä aikaisemmin käytettyjä rakenneratkaisuita ja niiden lämpö- ja kosteusteknistä toimintaa, asumisterveyteen liittyvää lainsäädäntöä sekä rakennusten lämpötaloutta, sisäilmaa ja ilmanvaihtoa koskevat rakennustekniset määräykset ja ohjeet.

Henkilösertifioitu rakennusten lämpökuvaaja ymmärtää eri aikakausina käytettyjen ratkaisuiden taustat ja osaa soveltaa niitä eri aikakausina voimassaoleviin rakentamismääräyksiin.

3.3. Mittalaitteet ja mittaukset

Henkilösertifioitu rakennusten lämpökuvaaja tuntee mittaavien lämpökameroiden ominaisuudet ja mittausepävarmuudet, sekä ulkoilman ja sisäilman lämpö- ja kosteusolojen sekä paine-eron mittaukseen soveltuvat mittalaitteet ja niiden käytön ja rajoitukset.

3.4. Raportointi

Henkilösertifioitu rakennusten lämpökuvaaja tuntee sopimusasiakirjat ja raportoinnin pääsisällön. Henkilösertifioitu rakennusten lämpökuvaaja osaa soveltaa sopimusasiakirjoja käytännön tarpeisiin, tiedottaa tutkimuskohteeseen
lämpökuvauksen tarvittavista tilaajan toimenpiteistä, analogisesti käsitellä ja tulkita oheismittaus- ja lämpökuvaustuloksia, laatia lämpökuvista mittauspöytäkirjan sekä tiedottaa ja raportoida havaintojaan.