Rakennusten lämpökuvauksen prosessi ja apuvälineet

Oletko aloitteleva rakennusten lämpökuvaaja tai kalustoa päivittävä alan ammattilainen? Tämä artikkeli on juuri sinulle!

RT-kortin (RT 14-11239) mukainen lämpökuvaus saattaa tuntua usein monimutkaiselta. Normaalin lämpökuvan ja valokuvan ottamisen sekä lämpökuvaan liittyvien mittausparametrien lisäksi täytyy lämpökuvan mukana kuljettaa ulkoilman ja sisäilman lämpötila, ilman kosteus sekä lopuksi myös paine-ero. Käymme seuraavassa läpi koko prosessin raportointiin asti ja kerromme, kuinka sekä lämpökameran ohjelmisto että tietokoneelle asennettava raporttiohjelmisto toimii yhteistyössä.

Ennen kuvausta on syytä selvittää itselleen, mitä RT-kortin mukaiseen lämpökuvausraporttiin vaaditaan. Lämpökameran tulee ensisijaisesti täyttää tietyt tekniset vaatimukset resoluution ja herkkyyden osalta.

Lämpökameran resoluutio- ja erotteluherkkyysvaatimukset

Lämpötilaero ulko- ja sisäilman välillä
Resoluutio
Erottelukyky
10…15 °C
≥ 70 000 pikseliä
≤ 0,03 °C
≥ 15 °C
≥ 30 000 pikseliä
≤ 0,05 °C

RT-kortti asettaa hyvän vaatimustason lämpökameran teknisestä suorituskyvystä, mutta vähintään yhtä tärkeää työn sujuvuuden kannalta on valita lämpökamera, jonka tekniset ominaisuudet mahdollistavat oleellisen tiedon keräämisen suoraan lämpökuvaan ja myös ohjelmisto, jolla nämä tiedot saadaan siirtymään suoraan raporttiin. Tällaisia kameramalleja ovat FLIRin E76, E86, E96 ja kaikki nykyiset T-sarjan mallit. Näissä kameramalleissa on mahdollista merkitä lämpökuvaan sisäilman ja ulkoilman lämpötilat sekä paine-ero. Ohjelmistoksi on syytä valita FLIR Thermal Studion Pro-versio, koska ainoastaan siinä on mahdollista automatisoida lämpöindeksin laskenta sekä paine-erokorjaus.

FLIR E76 -mallista alkaen on myös muita hyödyllisiä ominaisuuksia:

 • Laseretäisyysmittaus – laite voidaan asettaa mittaamaan etäisyys laserilla automaattisesti
  kuvanottohetkellä, jolloin myös kameran ja mitattavan kohteen etäisyys tallentuu kameran
  kuvadataan.
 • Automaattitarkennus – laitteissa on automaattinen tarkennus, joka voidaan tehdä perinteisesti
  lämpökontrastista tai laseretäisyysmittauksella. Tarkennus voidaan tehdä myös käsin.
 • Vaihdettavat optiikat – laitteisiin on saatavilla 42°, 24° tai 24° optiikat. Näistä ylivoimaisesti
  suosituin ja hyödyllisin on laajakulmainen 42° optiikka, jolloin yhteen kuvaan saadaan
  mahdollisimman suuri kuva-ala. Kapeampikeilaisia optiikoita tarvitsee oikeastaan vain, jos mitataan
  rakennusta ulkopuolelta ja etäisyys on pitkä.

Huomionarvoista kameran ja ohjelmiston yhdistelmässä on juuri se, että ainoastaan sillä saavutetaan suurin säästö työajassa. Samalla minimoituu myös mahdollisten työvirheiden määrä raportointivaiheessa, kun jokainen raportissa tarvittava tieto on valmiiksi lämpökuvassa.
Kuvaajan koulutustaso täytyy myös olla ajantasainen ja kattava, jotta tarpeettomilta kuvausvirheiltä vältytään. Joskus rakennuksiin liittyvissä lämpökuvauksissa päädytään myös kiistoihin siitä, onko kyseessä vika vai ominaisuus.

Tässä koko prosessi tiivistetysti ilman esivalmisteluja:

1) Selvitä kameran eristehälytystoiminnolla, mitkä kohdat rakennuksen sisätiloissa alittavat RT-kortissa mainitun 61% lämpöindeksin rajat. Lämpökamera kertoo matalimman sallitun pintalämpötilan niissä olosuhteissa. Merkitse tämä lämpötila muistiin, koska tarvitset sitä vikakohtien määrittämiseen. Voit halutessasi käyttää eristehälytystä myös koko kuvauksen ajan, mutta raporttia varten tulisi väripaletti vaihtaa sateenkaari -paletiksi. Sen voit tehdä FLIR Thermal Studio Pron eräajo -toiminnolla kaikille kuville jälkikäteen.

2) Aseta mittaukset-valikon esiasetus painamalla hetken esiasetuksen kohdalta. Nyt pääset määrittämään aluemittaustyökalun, jolla mitataan vikakohdan lämpötila minimillä sekä eromittauksen. Aseta erotus n1.min ja ”lämp” -asetukseen, jotta pääset asettamaan vertailulämpötilan, jota käytetään kuljettamaan raporttiin ulkoilman lämpötila. Tämä asetettu vertailulämpötila toimii Thermal Studio Pro -ohjelmistossa yhtenä lämpöindeksin laskentaan käytettävänä tietona, joten se tulisi olla aina kuvaustilanteessa asetettuna.

Sisäilman lämpötilan ja ilmankosteuden määrittämiseen hyödyllinen apuväline on esimerkiksi FLIR MR77, joka mittaa ja siirtää kyseiset tiedot lämpökuvan mukana raporttiin. Tällöin tulee raportointiin käyttää Thermal Studiossa kyseisen mittarin tietoja hyödyntävää raporttimallia, jonka saat FLIR Thermal Studio -sivuiltamme. Mikäli kuvaustilanteessa ei kyseistä mittaria ole mukana, sisäilman lämpötila ja kosteus tulee mitata erillisellä mittarilla ja merkitä tiedot kameran mittausparametreihin (ilman lämpötila ja kosteus) ja tällöin tulee käyttää sitä raporttimallia, joka käyttää mittausparametreista annettuja tietoja.

3) Paine-ero merkitään kuvaan tekstikommenttitaulukkona. Tällaisen tekstikommenttitiedoston voit tallentaa kameran muistikortille valmiiksi, jotta se on kuvaustilanteessa heti käytettävissä. Tiedoston voit ladata käyttöösi Thermal Studio Pro -sivultamme. Tallenna se TextTableTemplates -kansioon kameran muistikortille, niin se on käytettävissä, kun valitset kameran asetuksista Tallennusvaihtoehdot-kohdasta Tallenna ja lisää huomautus sekä tallenna ja lisää taulukko. Tällöin jokaisen kuvatallennuksen yhteydessä kamera kysyy paine-eroa ja se siirtyy lämpökuvan sisällä suoraan raporttiin. Tämän annetun paine-eron perusteella lasketaan paine-erokorjattu lämpöindeksi automaattisesti, kun käytät Thermal Studio Pro:lle tehtyä raporttimallia.

4) Mikäli jokin asetuksista unohtuu kuvaustilanteessa, niitä voi toki muokata Thermal Studiossa muokkaamalla yksittäistä kuvaa tai tehdä kuville ns. eräajo, jolloin kaikkia valittuja kuvia voi muokata samalla tavalla yhdellä kertaa. On kuitenkin suositeltavaa, että yllä kuvattua prosessia noudatetaan tarkasti, koska tällöin raporttimalli huolehtii automaattisesti lämpöindeksiluvun laskennasta, sen paine-erokorjauksesta ja muutenkin jokaisen tarvittavan tiedon oikein merkitsemisestä.

Edellinen prosessikuvaus olettaa, että käytössäsi on seuraavat laitteistot/ohjelmistot:

Lämpökamera: E76, E86, E96, T5xx-sarja, T8xx-sarja tai T1020

Lisävarusteet: FLIR MR77 -olosuhde/kosteusmittalaite

Ohjelmisto: FLIR Thermal Studio PRO

Lämpökameraan on asetettu ulkoilman lämpötila 0°C, sisäilman lämpötila 20°C ja indeksiprosentiksi 61%, jolloin kamera rakenteen minimilämpötilaksi 12,2°C. Eristehälytystoiminnolla kamera värjää kaikki 12,2°C alittavat kohdat turkoosilla hälytysvärillä.

FLIR MR77 lähettää langattomasti Bluetooth yhteydellä lämpökameralle sisäilman lämpötilan ja suhteellisen kosteuden lukemat. Lukemat näkyvät lämpökameran näytöllä reaaliajassa ja tallentuvat myös kuvadataan.