SÄHKÖ & TEOLLISUUS

SÄHKÖLAITTEIDEN LÄMPÖKUVAUS

MEKAANINEN KUNNOSSAPITO

KAASUVUOTOJEN HAVAINNOINTI

SÄHKÖJAKELUVERKOSTO

RAKENNUS

RAKENNUSTEN LAADUNVARMISTUS

TIIVEYSMITTAUS JA ILMAVUOTOJEN PAIKANNUS

KOSTEUDEN PAIKANNUS

AUTOMAATIO

VARHAINEN PALON HAVAITSEMINEN

PROSESSIN- JA LAADUNVALVONTA

KÄYNNISSÄPIDON VALVONTA

TURVALLISUUS & VALVONTA

TÄHYSTYS JA TIEDUSTELU

PALO JA PELASTUS

RAJAVALVONTA

ALUEVALVONTA

SCIENCE AND R&D

TROUBLESHOOT ELECTRONIC PRODUCT DESIGN

HIGH-SPEED

NON-DESTRUCTIVE TESTING