Workswell GIS-320

Kaasulämpökamera miehittämättömiin lennokeihin ja maa-ajoneuvoihin sekä muihin liikuteltaviin alustoihin.

FLIR GF77

Edullinen jäähdyttämätön kaasulämpökamera havaittavien kaasujen mukaan vaihdettavilla optiikoilla.

FLIR GF77a

Uusi jäähdyttämätön kiinteästi asennettava lämpökamera metaanikaasuvuotojen havainnointiin.

FLIR GF304

Kylmäainekaasuvuotojen havainnointiin.

FLIR GF306

Rikkiheksafluoridivuotojen (SF6) havainnointiin.

FLIR GF320

Metaanin ja VOC-yhdisteiden havainnointiin.

FLIR GFx320

Metaanin ja VOC-yhdisteiden havainnointiin ATEX-koteloinnilla.

FLIR GF343

Hiilidioksidivuotojen havainnointiin.

FLIR GF346

Hiilimonoksidivuotojen (CO) havainnointiin.

FLIR GF620

Metaanin ja VOC-yhdisteiden havainnointiin korkealla resoluutiolla ja ATEX-koteloinnilla.

FLIR G300 A

Kiinteästi asennettava OGI-lämpökamera metaanin ja VOC-yhdisteiden havainnointiin.

FLIR G6604

Korkearesoluutionen ja kiinteästi asennettava OGI-lämpökamera metaanin ja VOC-yhdisteiden havainnointiin.

QL320

Optinen kaasumäärien ilmaisin GF320, GFx320 ja GF620 -kaasulämpökameroille.