Akustinen kuvantaminen on keskeinen työkalu osittaispurkausten havaitsemisessa sähköjärjestelmissä. Osittaispurkaukset ovat yleinen ongelma vanhentuneessa ja korkeajännitteisessä infrastruktuurissa, ja ne voivat johtaa vakaviin vaurioihin ja toiminnan keskeytymiseen. FLIR Si2 PD äänikamera on tehokas työkalu osittaispurkausten löytämiseen ennen kuin ne aiheuttavat vaurioita tai häiriöitä.

Osittaispurkaus on paikallinen sähköpurkaus, joka osittain ylittää eristyksen johtimien välillä. Tämä voi johtua esimerkiksi eristysmateriaalin heikentymisestä korkean jännitteen aiheuttaman rasituksen johdosta . Osittaispurkaukset ovat haitallisia, koska ne voivat vaurioittaa laitteita, aiheuttaa keskeytyksiä sähkönjakelussa ja jopa vaarantaa yhteisön sähköhuollon.

Tehokas osittaispurkausdiagnostiikka on välttämätön osa ennakoivaa kunnossapitoa. Mitä aikaisemmin osittaispurkaukset havaitaan, sitä vähemmän vaurioita ne aiheuttavat ja sitä pienempi riski odottamattomalle toiminnan keskeytykselle. Työkaluja osittaispurkausten havaitsemiseen on monia, kuten eristemittarit ja lämpökamerat, mutta akustinen kuvantaminen tarjoaa entistä helpomman, nopeamman ja tehokkaamman tavan osittaispurkausten varhaiseen havaitsemiseen.

FLIR Si2-PD Äänikamera tarjoaa markkinoiden kehittyneimmän ratkaisun sähköinfrassa olevien osittaispurkauksista johtuvien vaurioiden ja vikojen paikantamiseen. Kamerassa on 124 MEMS mikrofonia, sekä sisäänrakennettu tekoäly, jotka tarjoavat ennen näkemätöntä herkkyyttä ja tarkkuutta osittaispurkausten havaitsemiseen. Kamera tarjoaa myös laajan havaitsemisalueen ja pystyy käsittelemään suuria määriä akustista dataa reaaliajassa.

Osittaispurkausten luokittelu ja analysointi voi olla haastavaa, mutta FLIR Si2-PD Äänikamera tunnistaa ja luokittelee purkaustyypin reaaliajassa. FLIR Acoustic Viewer pilvipalvelu hyödyntää tekoälyä osittaispurkausten tunnistamiseen ja luokitteluun. Tämä auttaa vähentämään virheitä ja nopeuttamaan raporttien valmistelua.

Kokonaisuudessaan akustinen kuvantaminen FLIR Si2-PD Äänikameralla tarjoaa nopean ja tarkan tavan havaita osittaispurkaukset, mikä auttaa vähentämään vaurioita ja pienentämään kustannuksia sähköinfrastruktuurissa. Lisätietoja FLIR Si2-PD äänikamerasta löydät täältä.

Osittaispurkausten havaitseminen sähköinfrassa käytännössä
FLIR Si2 PD -äänikamera
Osittaispurkausten havaitseminen sähköinfrassa käytännössä
Si2 PD -äänikamera kuva sivulta ja takaa

FLIR Si2-PD

Äänikamera osittaispurkausten havainnointiin.