Mallivertailu FLIR E8-XT ja E54 – kuinka valitset sopivamman?

Lämpökameramallien teknisiä tietoja selatessa törmäät hyvin usein toisiaan paljon muistuttaviin tietoihin ja tällöin mallien välinen hintaero saattaa tuntua vaikeasti perustellulta. Avaamme seuraavassa vertailussa FLIR E8-XT:n ja FLIR E54:n välisiä eroja käytännön kuvauksen kannalta, koska varsinkin näiden kahden mallin erot herättävät kysymyksiä.

Ensimmäinen ja varsin tärkeä ero on optinen suorituskyky. E8-XT:n optiikka on kiinteätarkenteinen. Tämä tarkoittaa käytännössä sitä, että kameran linssiä ei tarkenneta ollenkaan, vaan terävyysalue on teoriassa loputon. Tämä kuulostaa varsin järkevältä ratkaisulta, koska se on yksinkertainen sekä käyttäjän kannalta, että mekaanisesti hyvin yksinkertainen. Tämä on kuitenkin kompromissi ja kuvan lopullinen terävyys ei ole niin hyvä kuin erikseen tarkennettavalla E54. Vaikka E54:n kuvan resoluutio, eli kuvapisteiden määrä on sama kuin kuin E8-XT:n, kuva on E54:lla terävämpi. Mikäli kuvanlaatu on tärkeämpi tekijä kuvauksissasi, on järkevää valita E54. Mikäli se on helppokäyttöisyys, on E8-XT parempi valinta. Toinen kuvanlaatuun merkittävästi vaikuttava tekijä on ilmaisimen herkkyys. Tämä ilmaistaan NETD-lukuna, joka on kuvakohinaa vastaava lämpötilaero.
Tämän merkitys korostuu silloin, kun on tarpeen nähdä mahdollisimman pieniä lämpötilaeroja, kuten esimerkiksi kosteusvaurioita. Mitä pienempi NETD-luku, sitä parempi kyky nähdä pieniä lämpötilaeroja. Tässä kohtaa valinta kääntyy E54:n eduksi. Kuva-alueen laajuus on E54:ssa 24° ja E8-XT:ssä 45°. Laajempi kuva-alue E8-XT:ssä on edukseen rakennusten lämpökuvauksessa ja ilmavuotopaikannuksessa, koska tällöin saadaan suurempi osa seinästä tai nurkasta kerralla näkyviin. E54 soveltuu paremmin teollisuuden kunnossapitoon ja varsinkin sähkölaitteiden lämpökuvaukseen, koska kuvattavat laitteet ovat suhteellisen pieniä
ja niiden mahdolliset viat ilmenevät hyvin pienikokoisten pintojen lämpötilaerojen kautta ja niihin voidaan pitää suurempi turvaetäisyys.
Näytön koko ja tyyppi eroavat E8-XT:ssä ja E54:ssa siten, että E54:ssa näyttö on isompi ja siinä on kosketustoiminnallisuus. Kuvien kommentointiominaisuuksia ei E8-XT:ssä ole lainkaan,joten kuvausten yhteydessä joutuu pitämään kirjaa kuvatuista kohteista. E54:ssa lämpökuvaan voi lisätä äänikommentin lisäksi tekstikommentin, taulukkomuotoisen ennalta muotoillun tekstikommentin ja lisätä myös langattomasti liitettävien erillismittareiden tietoja suoraan lämpökuvaan. Tällaisia erillisiä mittareita voi olla esimerkiksi virtapihtimittari, jolloin sähkölaitteiden lämpökuvausten yhteydessä mitattavat kuormitusvirrat saadaan mukaan suoraan lämpökuvausraporttiin. Kuvan tallennus tapahtuu E8-XT:ssä kameran sisäiseen muistiin, E54:ssa irrotettavalle muistikortille. Muistikortin etuna voidaan pitää ainakin se,että USB-johdon unohtuminen tai häviäminen ei yleensä estä kuvien siirtoa tietokoneelle ja että muistikortteja voi pitää jokaiselle käyttäjälle omansa. Lisäksi useampi muistikortti mahdollistaa rajoittamattoman muistitilan ja kameran mahdollisesti rikkoutuessa kuvat saadaan kuitenkin pelastettua.

Kamera: FLIR E8-XT, kuvausetäisyys: 60 cm

Kamera: FLIR E54, kuvausetäisyys: 60 cm