Image Streaming vai Smart Sensor?

FLIR A50/70 sekä A400/A500/A700 Smart Sensor ja Image Streaming -automaatiolämpökamerasarjat on suunniteltu laitteistojen, tuotantolinjojen ja kriittisen infrastruktuurin ylläpitoon ja valvontaan. Ne ovat erittäin monipuolisesti konfiguroitavissa olevia älykkäitä lämpökamerajärjestelmiä, jotka tuottavat tarkkaa lämpökuvaa ja soveltuvat moneen eri valvontatehtävään, kuten tuotantolinjojen prosessinvalvontaan, tuotekehitykseen, päästöjen tarkkailuun, jätehuoltoon, laitteistojen ylläpitoon sekä ympäristön, terveyden ja turvallisuuden parantamiseen.

Lämpökamerat ovat konfiguroitavissa kahdella tavalla: Image Streaming (Standard & Advanced) tai Smart Sensor (Standard & Advanced). Mitä eroa näillä konfiguraatioilla on, ja mikä kannattaa valita omaan sovellukseen?

Image Streaming

Image Streaming -lämpökamerat ovat oikea valinta niille, jotka haluavat ohjata kameraa ja kuvan suoratoistoa Ethernet-verkon yli, sekä mahdollisuuden analysoida ja kerätä raakaa lämpökuvadataa oman ohjelmistosovelluksen kautta. Tällaisia käyttökohteita ovat mm. erilaiset tuotekehitysprojektit, tuotantoprosessit, laaduntarkkailu ja tiedesovellukset.

Smart Sensor

Smart Sensor -lämpökamerat soveltuvat käyttäjille, jotka haluavat, että mittausdatan analyysi tapahtuu kamerassa itsessään, ja että kamera voi tehdä hälytyksiä näiden mittausten perusteella. Tällaisia käyttökohteita ovat esimerkiksi erilaisten kohteiden valvonta teollisuuden kunnossapidossa sekä varhaisen tulipalon havaitseminen lämpötilojen kohoamisen myötä.

Image Streaming

Ominaisuus FLIR A50 / A70 Image Streaming

Standard

FLIR A50 / A70 Image Streaming

Advanced

FLIR A400 / A500 / A700 Image Streaming

Standard

FLIR A400  / A500 / A700  Image Streaming 

Advanced

IR-resoluutio 464 x 348 / 640 x 480 320 x 240 / 464 x 348 / 640 x 480
Koko 107 × 67 × 57 mm 123 × 77 × 77 mm
Arvioitu vasteaika 10 tai 12 ms
Lämpötila-alue -20°C … 1000°C, 2 aluetta -20°C … 1000°C, 3 aluetta -20°C … 2000°C, 3 aluetta
±2°C tai ±2% tarkkuus
GigE Vision®
GenICam™
Digital I/O
Power Over Ethernet (POE) 
Moottoroitu tarkennus
Sisäinen web-käyttöliittymä
IP66-suojaluokitus * *
WiFi *
MSX®-Visuaalikamera *
Makro-tila *
Teleoptiikka*
Laajakuvaoptiikka (> 80 astetta)
Makro-optiikka*
RTSP
Kääntöpäätuki
Multi image streaming
Pakattu 16-bit suoratoisto

* Lisävaruste

Smart Sensor

Ominaisuus FLIR A50 / A70 Smart Sensor

Standard

FLIR A50 / A70 Smart Sensor

Advanced

FLIR A400 / A500 / A700 Smart Sensor

Standard

FLIR A400  / A500 / A700 Smart Sensor

Advanced

IR-resoluutio 464 x 348 / 640 x 480 320 x 240 / 464 x 348 / 640 x 480
Koko 107 × 67 × 57 mm 123 × 77 × 77 mm
Lämpötila-alue
-20°C … 1000°C, 2 aluetta
-20°C … 1000°C, 3 aluetta
-20°C … 2000°C, 3 aluetta
Digital I/O
Power Over Ethernet (POE)
Moottoroitu tarkennus
Releen (350 mA) vikalähtö
Sisäinen web-käyttöliittymä
IP66-suojaluokitus ● * ● *
WiFi*
MSX®-visuaalikamera*
RTSP
Pistemittaustyökalu 6 10 6 10
Aluemittaustyökalu 6 10 6 10
Eromittaustyökalu (Delta) 3 3 3 3
Sisäiset hälytykset
Isotermit
Ethernet IP & Modbus TCP Server 
Sisäinen vikadiagnostiikka
REST-API
MQTT
Makro-optiikka*    
Makrotila*
Teleoptiikka*
Laajakuvaoptiikka (> 80 astetta)
Modbus TCP Client
Viivamittaustyökalu
Polyline-mittaustyökalu
Polygon-mittaustyökalu
Kääntöpäätuki
Multi image streaming
Pakattu 16-bit suoratoisto
ONVIF S -video ja hälytykset
External Black-body correction

* Lisävaruste