TIIVEYSMITTAUS JA ILMAVUOTOJEN PAIKANNUS

Tiiveysmittaus on yksi rakennuksen vaipan kunnon tutkimisen muoto lämpökuvauksen ohella. Vaipparakenteiden ilmatiiviydestä on puhuttu kauan, mutta vasta energiatodistuksen myötä tiiviyden todentaminen on yleistynyt.

Energiatehokkuus on tavoitteena myös suomalaisessa rakentamisessa ja vaipan ilmatiiviys ja sen todentaminen on yksi osa rakennuksen energiatehokkuutta. Passiivitalot ovat taloja, joissa energiatehokas koneellinen ilmanvaihto takaa hyvän sisäilman laadun ja tiivis vaippa rakenteiden toimivuuden.

Tiiveysmittaukseen tarvittava välineistö koostuu kalibroidusta alipainepuhaltimesta sekä manometristä, jolla voidaan todeta myös laskennallisesti ilmamäärät. Alipaineistuksen aikana voidaan lämpökameralla nähdä ilmavuotopaikat selkeämmin ja ne voidaan merkitä esimerkiksi pohjapiirustukseen.