PALO JA PELASTUS

Tee henkiä pelastavat päätökset oikein

Lämpökamera on erittäin hyödyllinen työkalu palomiehille ja pelastajille, kun savu on peittänyt näkymän ja haavoittunut tai kadoksissa oleva ihminen pitää löytää.

Kannettavat palomiehen lämpökamerat

Palo- ja pelastustoimintaan soveltuvat kannettavat lämpökamerat ovat suunniteltu koviin ja kuumiin olosuhteisiin. Myös laitteiden käytettävyys on pidetty mahdollisimman yksinkertaisena. Kannettavista lämpökameroista on olemassa oikeastaan kahta eri lämpökameratyyppiä kahteen eri käyttötarkoitukseen:

  • Savusukellus, pelastus ja rakenteiden tarkistus: Kamerat ovat koteloitu kestämään korkeita lämpötiloja ja optiikan katselukulma (FOV) on usein leveä, jotta palavan rakennuksen sisällä näkymäkenttä on mahdollisimman laaja.
  • Etsintä maastossa ja vesistöissä: Ihmisen vesipelastuksessa tai muussa etsintätilanteessa lämpötähystin on usein tehokkaampi vaihtoehto kuin savusukelluskamera. Lämpötähystimessä on huomattavasti kapeampi optiikan katselukulma, jolloin ihminen tai eläin pystytään havaitsemaan ja tunnistamaan pidemmiltä etäisyyksiltä.

Rakenteiden nopea skannaus

Lämpökameran avulla skannaat ja paikannat palavasta kohteesta kriittiset paikat erittäin nopeasti, mikä on ratkaisevan tärkeää. Korkean resoluution ja herkän kamerailmaisimen ansioista rakenteiden skannaaminen lämpökameralla on hyödyllistä rakennuksen sisältä kuin myös ulkopuolelta, jotta saat selkeän kokonaiskuvan tilanteesta. Rakenteiden kuvaaminen ulkopuolelta ennen sisälle menemistä ohjaa palomiehet oikeaan paikkaan ja sammutustyön priorisointi on tehokkaampaa.

Palomiehelle kaksi tärkeintä tehtävää on tulipalon sammuttaminen ja ihmisten pelastaminen, lämpökamera auttaa molemmissa tapauksissa.

Mutta lämpökameran käyttö ei rajoitu vain yllä mainittuihin. Kameraa voidaan käyttää myös useisiin muihin tehtäviin, kuten etsintään pimeällä, vesipelastukseen ja vaarallisten aineiden havaitsemiseen. Myös sammutustöiden päätyttyä lämpökameralla on hyvä tarkastaa kohde, ettei mihinkään ole jäänyt kyteviä paloja tai palopesäkkeitä.

Tunnista virtauksen suunta ja ilman kulku

Lämpökamerat näkevät virtauksen suunnat ja ilman kulun niiden jättämien pintalämpötilaerojen avulla. Se mahdollistaa palon hallinnan. “Virtauksen suunta” on ilman virtaus rakennuksen sisällä, kun taas vastaavasti “Ilman kulku” on ilman virtaus rakennuksen ympäri. Molemmat ilmiöt ovat tärkeitä palon etenemisen kannalta. Jos ne pystytään tunnistamaan lämpökuvauksen avulla, tietoa voi hyödyntää palontorjunnan taktiikan valinnassa.

Pitkään on ollut vallalla käsitys, että veden suihkuttaminen rakennuksen ulkopuolelta työntäisi tulta kauemmas rakenteisiin lisäten riskiä palomiehille ja uhreille. Viimeisin tutkimus kuitenkin osoittaa, että mahdollisimman varhainen veden suihkutus ulkopuolelta loiventaa palon lämpötiloja jopa useita satoja asteita ja siten auttaa saamaan palon paremmin hallintaan.

Palokunnat käyttävät lämpökameroita tilanteen arviointiin rakennuksen ulkopuolelta ja kun se on tehty, palomiestiimi lähetetään lämpökameran kanssa sisään. Kun olosuhteet rakennuksen sisällä on arvioitu, palon torjuntaa voidaan jatkaa tehokkaammin ja nopeammin lämpökameroiden avulla.