Nopeuta lämpökuvaustarkastuksia FLIR Route Creator -lisäosalla

Lämpökuvaustarkastuksiin käytetty aika kuluu suurelta osin työpöydän ääressä raportoinnin parissa. Tätä aikaa on mahdollisuus saada lyhyemmäksi paremmalla kuvausten suunnittelulla ja sen tehostamiseksi on FLIR julkaissut varsin toimivan ratkaisun. Esittelemme teille seuraavaksi FLIR Route Creatorin.

Usein, jos läpikäytäviä lämpökuvattavia kohteita on kerralla paljon, pidetään mukana tavallisesti pitkä paperinen muistilista niistä. Varsin usein myös mukana tulevaan listaan merkitään kynällä ne kohteet, jotka on kuvattu ja tieto siitä, aiheuttaako tarkastus jatkotoimenpiteitä. FLIR Route Creatorin myötä paperin ja kynän mukana kantaminen voidaan jättää historiaan. Sen avulla lämpökamera pitää kirjaa tarkastettavista kohteista ja kertoo, mitkä kohteet pitää vielä kuvata. Samalla kuvaaja voi kohdekohtaisesti tehdä ratkaisun jatkotoimenpiteiden tarpeellisuudesta ja kiireellisyysasteesta ja merkitä sen kuvan tietoihin. Jokaista lämpökuvaa voi kuvaaja myös kommentoida vapaalla tekstillä. Täten raportti, joka tarkastuksesta syntyy, on jo lähes valmis heti, kun kuvat tuodaan tietokoneelle.

FLIR Route Creator -kokonaisuus muodostuu kolmesta osasta: 

  1. FLIR lämpökameran ohjelmistosta, joka tukee tarkastusreittejä. Tällaisia kameroita ovat kaikki FLIRin Exx, T5xx, T8xx ja T10xx -sarjan lämpökamerat, jotka on tehty lokakuun 2020 jälkeen. Ominaisuus on hankittavissa myös vuoden 2017 jälkeen julkaistuihin Exx ja T5xx -malleihin.
  2. FLIR Thermal Studio Pro -raportointi- ja lämpökuva-analysointiohjelmistosta
  3. Thermal Studio Pro-ohjelmiston Routing-lisäosasta

Koska kuvauskohteet on etukäteen listattu, kuvaamisesta tulee paljon tehokkaampaa. Seuraamalla kameran tarjoamaa listaa, vähennät selvästi unohduksia, jotka saattaisivat johtaa odottamattomiin laitteiden rikkoutumisiin tai tuotannon pysähdyksiin. Tarkastusreitti-ominaisuus lämpökamerassa opastaa käyttäjää vaihe vaiheelta läpi koko lämpökuvauksen tarkastusprosessin ja automaattisesti yhdistelee lämpökuvat, kommentit sekä alustavat vikaluokitukset tehtyyn reittilistaukseen.

Valmistaudu tarkastuksiin paremmin

FLIR Route Creator on FLIR Thermal Studio Pro-liitännäinen, jolla yksinkertaistat lämpökuvaustarkastuksien tekoa. Voit ennalta suunnitella reitin, jonka läpikäynti on helppoa. Tee valmis lista kuvattavista kohteista, organisoi se tehokkaalla tavalla ja vie lista lämpökameralle, joka tukee tarkastusreititystä*. Voit myös tulostaa listan helposti luettavassa muodossa ja käyttää sitä tarkastuslistana.

Pidä kohteet järjestyksessä tarkastuksen aikana

Koska kuvauskohteet on etukäteen listattu, kuvaamisesta tulee paljon tehokkaampaa. Seuraamalla kameran tarjoamaa listaa, vähennät selvästi unohduksia, jotka saattaisivat johtaa odottamattomiin laitteiden rikkoutumisiin tai tuotannon pysähdyksiin. Tarkastusreitti-ominaisuus lämpökamerassa opastaa käyttäjää vaihe vaiheelta läpi koko lämpökuvauksen tarkastusprosessin ja automaattisesti yhdistelee lämpökuvat, kommentit sekä alustavat vikaluokitukset tehtyyn reittilistaukseen.

Nopeuta tarkastuksen jälkeistä raportointia

Ennalta tehdyn reittisuunnitelman ja FLIRin kameraohjelmiston ansiosta raportointi on erityisen nopeaa. Ohjelmisto listaa läpikäydyt kohteet, niiden lämpökuvat ja valokuvat sekä niihin tallennetut kommentit ja statukset. Viimeistele raportti FLIR Thermal Studio Pro:n edistyineillä toiminnoilla. Voit myös rakentaa tiedoston, jossa voit vertailla historiatietoja kuvatuista kohteista ja ennaltaehkäistä vakavia vikoja.