PINNOITTEEN PAKSUUSMITTARIT

Tunnistaa automaattisesti rautapitoiset ja rautaa sisältämättömät substraatit.

Kannettava paksuusmittari automaattisella mittaustavan valinnalla pintaa rikkomattomaan paksuuden mittaukseen.