PROSESSIN- JA LAADUNVALVONTA

Lämpötilojen mittaaminen ja/tai tiettyjen muotojen todentaminen prosessissa on äärimmäisen tärkeää laadunvarmistuksen kannalta. Lämpökameran dataa käytetään prosessin ohjaamiseen ja parantamiseen, jotta lämpötilat ja muodot ovat vaatimusten mukaiset. Lämpötilatiedot ovat kriittisiä useissa sovelluksissa, kuten esimerkiksi komponenttien valmistuksessa auto- ja elektroniikkateollisuudessa. Vaikka konenäkö voi nähdä tuotannossa ongelman, se ei tunnista lämpötilaeroja. Lämpökuvaus antaa paljon enemmän tietoa tuotannon asiantuntijoille ja päättäjille. Itse asiassa koskettamattomalle lämpötilan mittaamiselle ei ole mitään muuta vastaavaa menetelmää kuin lämpökuvaaminen. Lämpökuvaaminen tuo uuden ulottuvuuden konenäölle ja on täydellinen ratkaisu sovelluksiin, jossa pitää mitata kohteen lämpötilaa ainetta rikkomattomalla ja koskettamattomalla menetelmällä.

Metallien valmistus

Metalliosien kemiallisia ja fysikaalisia ominaisuuksia muunnetaan lämpökäsitellen. Jaksottainen lämmittäminen ja jäähdytys mahdollistaa metallurgien hallita metalliosien kovuutta tai pehmeyttä. Metalliosien jäähdytysjäljestä tai ”karkaisuastiasta” tarkkaillaan lämpökameralla lämpötiloja- ja jälkiä.

Elektroniikkakomponentit

Elektroniikkakomponenteissa on erityisen olennaista vähentää vikoja, jotta lopullinen tuote olisi mahdollisimman virheetön. 100% laadunvarmistuksen takaamiseksi jokainen yksittäinen komponentti on tarkistettava. Lämpökuvauksen avulla elektroniikkakomponenttien valmistajat
voivat havaita kuumia kohtia, jotka viittaavat puutteellisiin tai viallisiin tuotteisiin.

Elintarvikkeet

Nopeasti pilaantuvien tuotteiden lämpötilaa ja muotoa on tärkeää valvoa tuotannon, kuljetuksen, varastoinnin ja myynnin aikana. Lämpökameran avulla ruoan jalostajat saavat valvonnalle automatisoituja ratkaisuja, jotka vähentävät inhimillisiä virheitä ja pitävät kustannukset kurissa.

Liimaus

Näkyvän valon kameran on hyvin vaikea erottaa ja mitata läpinäkyvä tai musta liima mustasta taustasta. Automaatiolämpökameralla on helppo määrittää, onko liimahelmi sovitettu oikein ja onko se sallittujen lämpötilarajojen sisällä.

IR-hitsaus

IR-hitsaus eli laserhitsaus on lämpöön perustuva liitostekniikka, joka luo erittäin vahvan sidoksen. Kuitenkin lämmityksen epäkohdat, pintaviat ja muut poikkeamat voivat aiheuttaa epätäydellisen tai huonon hitsausrakenteen. Koska lämpökamerat pystyvät visualisoimaan IR hitsauksen, valmistajat pystyvät seurata tapahtumaa reaaliajassa ja varmistamaan hitsauksen laadun.