LÄMPÖKAMERATERMISTÖ

IR-RESOLUUTIO

Lämpökuvan resoluutio kertoo pikseleiden määrän lämpökameran ilmaisinmatriisissa. Mitä enemmän pikseleitä, sitä suurempi resoluutio. Mitä suurempi resoluutio, sitä selkeämpi, tarkempi, suurempi ja paremmin tulkittavissa oleva lämpökuva saadaan.

80 x 60 = 4 800 pikseliä

320 x 240 = 76 800 pikseliä

1024 x 768 = 786 432 pikseliä

OPTIIKAN KATSELUKULMA (FOV, Field of view)

Kuva muodostuu pikseleistä ja kuvan koko määrittyy näkymäkentästä, eli katselukulmasta. Kameran optiikan katselukulma kerrotaan seuraavasti: horisontaalinen x vertikaalinen katselukulma. Oikea optiikan valinta on tärkeää, sillä mittaavissa lämpökameroissa ei ole optista zoomia.

45° optiikka

12° optiikka

7° optiikka

MSX®

FLIR Systemsin patentoima MSX-ominaisuus on valokuvakameran ja lämpökuvan yhdistelmäkuva. Valokuvakamera luo lämpökuvan päälle ääriviivat, jolloin kuvan tulkinta parantuu. MSX-lämpökuvasta pystyt lukemaan tekstiä ja numeroita, vaikka varsinaisia lämpötilaeroja ei ole.

Ilman MSX:ää / MSX-kuva

ULTRAMAX-RESOLUUTIO

UltraMax-ominaisuudella lämpökamera ottaa n. 2 sekunnin aikana 16 kuvaa ja pakkaa ne yhdeksi korkeampiresoluutioiseksi kuvaksi. Ominaisuus perustuu ihmisen luontaiseen pieneen liikkeeseen, jolloin ikään kuin saadaan 16 kuvaa päällekkäin ja pikseleitä muiden pikseleiden väliin. Tällöin resoluutio jopa nelinkertaistuu.

UltraMax

HERKKYYS  (NETD = noise equivalent temperature difference)

NETD = Noise Equivalent Temperature Difference ilmaisee lämpötilaresoluution, eli kyvyn erotella lämpötilaeroja. NETD, eli kohinaa vastaavaa lämpötilaeroa kutsutaan myös nimellä lämpöherkkyys. Mitä matalampi lämpöherkkyys, sitä parempi kuva ja sitä helpompi kuvaa on tulkita.

Herkkyys on mennyt huimasti eteenpäin uusissa lämpökameroissa.

TARKKUUS

Kuten missä tahansa mittalaitteessa, myös lämpökameroissa on mittaustarkkuustoleranssi, eli lyhyesti tarkkuus. Tyypillinen tarkkuus on ±1-2°C ja korkeammissa lämpötiloissa ±1-2 % lukemasta. Tarkkuus määritellään kaikkien virhelähteiden summasta ja tyypillisessä lämpökuvaustilanteessa kaikkia virhelähteitä ei ole samanaikaisesti, jolloin tarkkuus on mainittua parempi.

RADIOMETRIIKKA JA TALLENNUSMUODOT

Radiometrisellä kuvalla tarkoitetaan, että kuvadataan tallentuu jokaiselta pikseliltä numeerinen lämpötilatieto. Tämä mahdollistaa lämpökuvan täydellisen muokkaamisen jälkikäteen ohjelmistolla. Videota voidaan myös tallentaa radiometrisenä ja sen tallennusmuoto on tyypillisesti SEQ tai .csq.

BLUETOOTH METERLINK™

Voit yhdistää erillisen FLIR-mittalaitteen Bluetoothilla kameraan, jolloin erillisen mittalaitteen lukemat näkyvät reaaliajassa kameran näytöllä ja tallentuvat myös kuvadataan. Tällainen mittalaite voi olla esimerkiksi pihtivirtamittari tai kosteusmittari.