Koronavirus – lämpökameran käyttö kehon kohonneen lämpötilan havaitsemiseksi

Lämpökameran käyttö diagnostisena apuvälineenä kuumeisten ihmisten löytämiseen voi hillitä tai rajoittaa virus- tai bakteeritautien leviämistä. Lämpökameraa on käytetty laajalti ympäri maailmaa esimerkiksi lintu- ja sikainfluenssa- sekä SARS-epidemioiden aikaan tähän tarkoitukseen.

Maailmanlaajuisten virustautiepidemioiden ilmaantuessa median kautta voi helposti saada mielikuvan siitä, että lämpökameralla voidaan havaita kuumeiset potilaat väkijoukosta. Tämä ei pidä valitettavasti paikkaansa. Lämpökamera voi kuitenkin auttaa havaitsemaan ihmisen kehon kohonneen lämpötilan, mikäli mittaus tehdään oikein. Kehon kohonnut lämpötila voi puolestaan kertoa siitä, että ihmisellä on kuumetta.

Lämpökamera on ainoa koskettamaton (non-contact) ja nopea (lähes reaaliaikainen) tapa seuloa ihmismassasta ihmiset, joilla kehon lämpötila on kohonnut.

Tutkimuksissa on osoitettu, että lämpökamera antaa tarkemman estimaatin kehon lämpötilasta kuin infrapunalämpömittari. On myös osoitettu, että silmän nenänpuoleinen kulma (kyynelkanava) korreloi parhaiten ihmisen kehon lämpötilaan, kun lämpötilamittaus tehdään infrapunasäteilyä mittaavalla lämpökameralla. Koska silmäkulma mitattavana kohteena on niin pieni, mittaaminen tulee tehdä yhdelle ihmiselle kerrallaan riittävän läheltä. Lisäksi, koska lämpökamera ei näe lasin läpi, silmälasit tulee poistaa mittauksen ajaksi.

Lämpökameraa hyödyntävällä järjestelmällä voidaan mitata myös kuume, mutta pelkällä lämpökameralla ja sopivalla algoritmillakin saadaan seulottua kehon kohonnut lämpötila. Kuumeen mittaukseen käytetty järjestelmä on standardoitu ja standardissa määritellään miten ja millaisilla laitejärjestelyillä sekä myös millaisissa olosuhteissa kuumeen mittaus voidaan tehdä.

FLIR on lisännyt uusimpiin kannettaviin lämpökameroihinsa menetelmän, jolla voidaan tunnistaa normaalin ruumiinlämmön ylittävät lämpötilat. Mikäli henkilön kehon lämpötila on kohonnut, niin kamera antaa hälytyksen sekä visuaalisesti ruudulta että halutessa myös äänimerkillä.

Sopivan lämpökameramallin valinta on aina tapauskohtaista ja riippuu käyttöympäristöstä. Asiantuntijamme kartoittavat tarpeenne, ja ehdottaa kohteeseenne sopivimman ratkaisun.