KÄYNNISSÄPIDON VALVONTA

Käynnissäpidon tehtävänä on paljastaa ongelmat laitteistossa ennenkuin ne aiheuttavat kalliita ja hallitsemattomia pysähdyksiä tuotannossa. Tyypillisiä lämpökuvauksella valvottavia kohteita ovat korkea- ja matalajännitteiset sähköasennukset, turbiinit, kompressorit ja muut sähkölaitteet. Joissain tapauksissa prosesseja valvotaan, koska poikkeama voisi aiheuttaa vaaratilanteita esimerkiksi petrokemian teollisuudessa.

Sähkönjakeluasemat

Ikääntyvä sähkönjakeluinfrastruktuuri aiheuttaa kohonnutta riskiä sähkökatkoille ja myös muita turvallisuusriskejä. Suunnittelematon käyttökatko on parhaimmassa tapauksessa erittäin kallis ja pahimmassa tapuksessa katastrofi. Lämpökameroilla ja ohjelmistoilla voidaan haittaavat laitteistoviat ennakoida ja turvallisuusongelmat ratkoa etänä.

Terästehtaan kauhat

Terästehtaiden valukauhojen ikä on rajallinen. Niiden kuumuuden kestävä vuoraus kuluu, voi murtua ja kauhan ulompi osa voi altistua liian suurille lämpötiloille. Ellei tätä pystytä havaitsemaan ajoissa, kauha voi rikkoutua kokonaan ja vuotaa sulaa metallia. Tällöin on hengenvaara ja laitteistojen rikkoutumisriski todellinen.

Sähköiset ja mekaaniset asennukset

Kriittisiä sähköisiä ja mekaanisia asennuksia valvotaan valmistavassa teollisuudessa ympäri vuorokauden lämpökameroilla. Lämmön kohoaminen indikoi laitteistojen todennäköisistä vikaantumisista, jotka voivat johtaa käyttökatkoihin. Kiinteästi asennettu lämpökamera poistaatarpeen säännöllisten tarkastusten tekemiseltä. Hälytykset voidaan ohjelmoida etukäteen ja rajalämpötilan ylittyessä kamera antaa hälytyksen.