Huomioitavia asioita lämpökameran valinnassa

Lista erilaisista yksityiskohdista lämpökameroiden teknisissä tiedoissa saattaa olla varsin vaikea läpikäydä. Mitkä ominaisuudet ovat tärkeitä käytössä? Mikään yksittäinen tieto ei kerro paljonkaan kamerasta, enemmänkin ominaisuuksien yhdistelmä. Tekniset tiedot kyllä kertovat paljon tärkeitä asioita, mutta listaamme tässä tärkeimmät, jotka ovat sovelluksen kannalta oleellisia.

Lämpötila-alue

Lämpötila-alue määrittää, kuinka korkeita lämpötiloja kameralla voi mitata. Mieti, minkälaisia lämpötiloja joudut sovelluksessasi mittaamaan. Teollisuuden lämpökuvauksissa saatat joutua mittaamaan hyvinkin korkeita lämpötiloja, kuten uunit ja metallin valmistuksessa tarvittavat laitteet.

Joissain sovelluksissa vaaditaan lämpökamera, jossa on korkea lämpötila-alue. Kun lämpötila-alue ylittyy, se näkyy mittaustuloksen edessä suurempi kuin -merkkinä. Kuvassa oikealla lämpötila-alue on ylittynyt.

Linssin kuva-alue (FOV = Field of View)

Mittaavissa lämpökameroissa ei ole optista zoomia ja siksi on tärkeää valita sopiva optiikka sen mukaan, mitä olet suunnitellut kuvaavasi. Jos kuvattava kohde kuvataan läheltä, kannattaa valita linssi mahdollisimman leveällä kuvauskeilalla, esimerkiksi 45 astetta tai leveämpi. Kauempana sijaitsevat kuvauskohteet joudutaan vastaavasti tarkastamaan kapeampikeilaisella linssillä (12 tai 6 astetta).

FOV määrittelee kuinka paljon kamera näkee ja miltä etäisyydellä. Teleobjektiivi on parempi mittaamaan pidemmiltä etäisyyksiltä, kun taas laajakulmalinssi on parempi lähietäisyydeltä mittaamiseen. 24° optiikka (vasen), 12° optiikka (keskellä) ja 7° optiikka (oikea).

Resoluutio

IR-resoluutio kertoo kuinka monta kuvaelementtiä eli pikseliä kamera tarjoaa lämpökuvassa. Korkeampi resoluutio tarkoittaa suurempaa määrää informaatiota lämpökuvassa. Parempi yksityiskohtien erottelu tarkoittaa myös parempaa mittaustarkkuutta. Sovelluksesta riippuen, varsinkin jos kohdetta voidaan tarkastella läheltä, voit selvitä pienemmälläkin resoluutiolla ja säästää kamerakustannuksissa. Pienien kohteiden mittaus kauempaa vaatii kuitenkin suurempaa lämpökuvan resoluutiota.

Matalan resoluution kamerat soveltuvat paremmin kohteiden mittaamiseen läheltä, kun taas pidemmiltä etäisyyksiltä mittaaminen vaatii korkearesoluutioisemman kameran. 80 x 60 = 4 800 pikseliä (vasen), 320 x 240 = 76 800 pikseliä (keskellä) ja 1024 x 768 = 786 432 pikseliä (oikea).

Herkkyys (NETD = Noise Equivalent Temperature Difference)

Lämpöherkkyys eli kohinaa vastaava lämpötilaero kertoo sen, kuinka pieniä lämpötilaeroja kamera pystyy erottelemaan. Pienempi lukema tarkoittaa parempaa erottelukykyä. Huomioi vertailua tehdessäsi, että jotkut kameravalmistajat saattavat ilmoittaa NETD-luvun 50°C lämpötilassa 30°C asteen sijasta, mikä on vastoin lämpökamerateollusuuden standardia.

Jos kuvaamissasi kohteissa lämpötilaerot ovat suuria, NETD:n ei välttämättä tarvitse olla hyvä (eli pieni), mutta esimerkiksi rakennusten lämpökuvauksissa kosteuden havaitseminen vaatii varsin kohinatonta kuvaa.

Pienten yksityiskohtien havaitseminen vaatii parempaa lämpöherkkyyttä.

Tarkennus

Joissakin edullisimmissa kameroissa voi olla kiinteä tarkennus, joka tarkoittaa sitä, ettei kameraa tarvitse tarkentaa. Tämä on kuitenkin optinen kompromissi, joka saattaa heikentää lopullista kuvanlaatua. Ammattikäytössä on kuitenkin syytä käyttää lämpökameraa, jossa on joko manuaalinen ja/tai automaattinen tarkennus, jotta kameran resoluutio hyödynnetään optimaalisesti.

Tarkka lämpötilamittaus edellyttää oikein tarkennettua kuvaa.

Tarkkuus

Kuten missä tahansa mittalaitteessa, myös lämpökameroissa on mittaustarkkuustoleranssi, eli lyhyesti tarkkuus. Tyypillinen tarkkuus on ±1-2°C ja korkeammissa lämpötiloissa ±1-2 % lukemasta. Tarkkuus määritellään kaikkien virhelähteiden summasta ja tyypillisessä lämpökuvaustilanteessa kaikkia virhelähteitä ei ole samanaikaisesti, jolloin tarkkuus on mainittua parempi.

Keskiaaltokameroita käytetään havaitsemaan kaasuja, kuten propaani, metaani ja butaani (vasen), kun taas pitkäaaltokameroita käytetään useimmissa muissa sovelluksissa (oikea).

Mistä aloitan?

FLIR ONE Pro tai FLIR C5 -lämpökamerat ovat hyviä lähtötason kameroita lähietäisyydeltä kuvaamiseen.

FLIR Exx -sarja on hyvä yleiskäyttöön soveltuva kannettava lämpökamerasarja.

FLIR T -sarja soveltuu pidempiä kuvausetäisyyksiä vaativiin sovelluksiin, kuten sähköasemien kunnossapitoon.