FLIR on julkaissut uuden ohjelmistopäivityksen Tarkkailutila-ominaisuudelle – kehon kohonneen lämpötilan havaitsemiseen

Viimeisin ohjelmistopäivitys FLIR T- ja Exx- sarjan kameroille tuo uusia käytettävyyttä ja tarkkuutta parantavia ominaisuuksia Tarkkailutilaan, eli kehon kohonneen lämpötilan havaitsemiseen. Tarkkailutila (EST, Elevated Skin Temperature) on kehon kohonneen lämpötilan havaitsemiseen tarkoitettu mittaustyökalu, jonka avulla voidaan tutkia, onko henkilöllä mahdollisesti kuumetta.

Uudessa ohjelmistopäivityksessä on on-screen käyttöliittymä, joka mahdollistaa ihmisen siluetin lisäämisen kuvaan. Siluetti helpottaa mitattavan kohteen kohdistamisessa, jotta etäisyys on oikea ja mittaus tehdään oikeasta kohdasta.

Kun tarkkailutila on otettu käyttöön, käyttöliittymä pyytää käyttäjää ottamaan kymmenestä ihmisestä referenssilämpötilat, joista laite muodostaa keskiarvon. Käyttöliittymä pyytää käyttäjää myös päivittämään referenssilämpötilan tietyllä aikavälillä tai jos olosuhteet muuttuvat. Kamera antaa hälytyksen, mikäli mitattavan henkilön lämpötila ylittää referenssilämpötilan siluetin sisältä.

Uudessa ohjelmistopäivityksessä tarkkailutila sisältää myös oletusasetuksena:

·        Poikkeama hälytykselle 1°C

·        Emissiivisyys 0,98

·        Harmaasävykuva, jossa on referenssilämpötilaan asetettu ylihälytys (isotermi). Ylihälytys näyttää kohteesta kaikki vertailulämpötilan ylittyneet kohdat punaisella hälytysvärillä

Kaikki FLIR Exx-, FLIR T5xx-, FLIR T8xx-, ja FLIR T10xx- sarjan lämpökamerat sisältävät tarkkailutilan ja tukevat uutta ohjelmistopäivitystä. Saat ladattua ohjelmistopäivityksen veloituksetta FLIR Technical Support -sivustolta tai voit pyytää sen Infradexiltä.