FORMALDEHYDIMITTARIT

VOC/Formaldehydimittari mittaa VOC- (haihtuvat orgaaniset aineet) ja Formaldehydipitoisuudet (HCHO) reaaliajassa.