LÄMPÖKAMERA KUNNOSSAPIDON JA LAADUNVALVONNAN APUNA

Lämpökameroiden käyttökohteet ja sovellusalueet laajenevat jatkuvasti ja lämpökameroille löydetäänkin koko ajan lisää uudenlaisia käyttötapoja. Lämpökameroita voidaan hyödyntää esimerkiksi teollisuudessa hyvin laajasti. Yleisimpiä kunnossapidon tarkastuskohteita ovat sähkökaappien ja sähkönjakelun eri osat sekä mekaaniset laitteet. Lämpökameralla voidaan havaita löystymät, hapettumat, ylikuormat, vinokuormat, kompensointilaitteistojen virheellinen toiminta, viallisten laitteiden aiheuttama lämpeneminen sekä väärin mitoitettujen komponenttien lämpeneminen. Lämpökameroita voidaan ...